Kontrola vaga - MSP doo Kruševac
slide01 slide02 slide03 slide04
Sertifikati

Sertifikat o akreditaciji (kliknite za veću sliku)

Simbol akreditacije (kliknite za veću sliku)

Naši podaci
Poslovno ime: Privredno društvo za trgovinu u usluge KONTROLA VAGA-MSP DOO Kruševac

Matični broj: 20787392

PIB: 107360757

Pravna forma: društvo sa ograničenom odgovornošću

Datum osnivanja: 05.12.2011.

ATS registar: Izvod iz registra
Kontrolno telo

Sertifikat o akreditaciji (kliknite za veću sliku)

Simbol akreditacije (kliknite za veću sliku)

Skraćeni obim akreditacije (kliknite za veću sliku)

Detaljan obim akreditacije (kliknite za veću sliku)

Sertifikat o akreditaciji Simbol akreditacije Skraćeni obim akreditacije Detaljan obim akreditacije

Izjava o politici kvaliteta

Neprekidno obezbeđenje visokog kvaliteta usluge kontrolisanja, kao svrhe sistema menadžmenta i povećanje konkurentnosti podrazumeva poštovanje kodeksa profesionalne prakse.

Osnovna pravila standardne usluge kontrolisanja temelje se na priznatim vrednostima domaćinskog poslovanja:
- prepoznavanje i poštovanje zahteva klijenata;
- ravnopravan i pravičan tretman svih klijenata, kao i nepristrasan odnos prema njima;
- kompetentnost za pružanje tehnički valjanih usluga;
- nezavisnost i nepristrasnost u tehničkom odlučivanju;
- zaštita poverljivosti informacija i vlasničkih prava klijenata;
- poštovanje dogovorenih uzansi poslovanja;
- stalno unapređenje sistema menadžmenta.

Radi sprovođenja definisanih ciljeva kvaliteta, celokupno osoblje koje se bavi kontrolisanjem mora da se upozna sa dokumentacijom kvaliteta i dosledno primenjuje sve odredbe iz dokumentacije sistema menadžmenta, kao i da stalno unapređuje efektivnost postavljenog sistema menadžmenta i sprovodi politiku i procedure u svom radu.

Rukovodstvo Kontrolnog tela se obavezuje da će ispunjavati zahteve međunarodnog standarda SRPS ISO IEC 17020, koji se odnose na kontrolna tela tipa C, kao i da će neprekidno poboljšavati efektivnost sistema menadžmenta.

Prava mera nivoa kvaliteta pružene usluge isključivo je ocena klijenta. Zbog toga:


Pružena usluga mora da zadovolji ili prevaziđe
zahteve i očekivanja klijenata.


- Uslovi poslovanja - Poverljivost - pravila čuvanja poslovne tajne

- Prigovori i žalbe

- Podnošenje prigovora / žalbe


Preuzmite potrebne obrasce:

- Zahtev za overavanje merila KV - MSP (MS Word, 104 KB)

- Zahtev za kontrolisanje merila KV - MSP (MS Word, 82 KB)

- Administrativna taksa (MS Word, 41 KB)